De makelaar

De makelaar

Over makelaars bestaan wijdverbreide vooroordelen: ze eten van twee walletjes (koper en verkoper), het zijn altijd gladde praters en ze verdienen veel te veel. Zijn dit misverstanden die we uit weg moeten ruimen of zit er wel wat in?

Om te beginnen een groot compliment aan de beroepsgroep: de courtage gaat in feite volgens het draagkrachtprincipe. Makelaarskosten worden berekend naar rato van de aan- of verkoopsom van het huis. Een goedkope woning kan veel werk met zich meebrengen maar de kosten voor de klant blijven laag. Een dure woning levert een hogere rekening op ook al is het snel geregeld. Om even een vergelijking te maken: het notaristarief is onafhankelijk van de waarde van het huis. Iedereen, rijk of arm, betaalt evenveel. Nee, dan hanteert de makelaar sociale maatstaven. De sterkste schouders en de zwaarste lasten, weet u nog? Bij deze: een rode roos en een warme sociaaldemocratische knuffel. Alstublieft!!

En zijn makelaars gladde praters die met gelikte foto’s de woning mooier maken dan die is? Och, een goed verhaal is in het belang van de klant of het nu de koper of de verkoper is. Een

goed product ziet er beter uit met een mooie verpakking maar een slecht product wordt niet echt beter met een mooie strik eromheen. En een beetje klant kijkt kritisch naar wat hij krijgt. Als je je laat leiden door mooie koop- en verkooppraatjes dan ligt dat aan jezelf.

Zijn makelaars allemaal grootverdieners? Sommige zijn dat ongetwijfeld wel maar ze worden niet allemaal slapend rijk. Sterker nog, je kunt de Keujer dag en nacht bellen. “Wij zijn 24/7 beschikbaar per telefoon (whatsapp) en mail”, aldus de website. Of je ‘s nachts meteen een reactie krijgt zou je even moeten uitproberen maar ik geloof wel dat het werk zich niet beperkt tot kantoortijden. Geen medelijden want het is eigen keus, maar er mag wel een goed inkomen tegenover staan. Er wordt hard voor gewerkt.

Het succes van de makelaar en dus ook van de Keujer hangt allereerst af van vakmanschap. Deskundigheid trekt klanten. Maar een prettig contact met de klantenkring is ook belangrijk. Je moet goed liggen in de samenleving. De Keujer begrijpt dat door te sponsoren en maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Natuurlijk doet de familie Pullen dat niet omdat ze overlopen van naastenliefde. Het is geen Heilige Familie. Intimi weten wel beter. Het bedrijf staat voorop en dat is logisch. Maar midden in de samenleving staan en iets verder kijken dan je zakelijke neus lang is wordt gewaardeerd. De Keujer, ga zo door!!

Harry Knuiman.

Afspraak maken

    ×