Privacy & cookies beleid

Privacy

Het is mogelijk om de website van De Keujer Makelaars te gebruiken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Echter om De Keujer Makelaars in staat te stellen om bepaalde diensten te verlenen (zoals bijvoorbeeld contactverzoeken en offerte aanvragen), heeft De Keujer Makelaars uw persoonlijke gegevens nodig. Dit geldt voor het verzenden van informatiemateriaal of voor het beantwoorden van individuele verzoeken.

Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als ze handmatig worden ingevoerd en alleen voor correspondentiedoeleinden of voor het doel dat is opgegeven in het invoervenster. De Keujer Makelaars behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, evenals dit privacybeleid. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de de levering van de dienst of voor de uitvoering van het contract.

Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. In de communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door deren is niet mogelijk.

Wat zijn ‘cookies’?

‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen door uw browser (b.v. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Google Chrome) op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Deze stellen de website o.a. in staat om persoonlijke voorkeuren van gebruikers op te slaan. De cookies kunnen worden gezien als een “geheugen” voor de website, die het mogelijk maakt om gebruikers te herkennen en hierop te reageren.

Aantal huizen verkocht sinds 2006

1021
t/m €200.000,-
1289
€200.000,- t/m €400.000,-
840
> €400.000,-
×