Markelo – Hemmelweg
Meer foto's (6) Brochure

Omschrijving

Het perceel bosgrond (uitsluitend jonge aanplant), gelegen aan de Hemmelweg te Markelo, kadastraal bekend gemeente Markelo, sectie Q, nummer 9, groot 10 are 60 centiare.

Wijze van verkoop:
Het perceel bosgrond (uitsluitend jonge aanplant) aan de Hemmelweg te Markelo wordt BIJ INSCHRIJVING verkocht.
Het biedingsformulier dient in een daartoe door De Keujer makelaars beschikbaar gestelde gesloten enveloppe te worden ingeleverd en wel uiterlijk op donderdag 16 mei 11.00 uur ten kantore van Geurts & Verbeek Netwerk Notarissen, Schoolstraat 1 te 7475 AH Markelo.

Geïnteresseerden die hier geen gebruik van maken dienen zelf een rode enveloppe / rood gearceerde enveloppe in te leveren bij de notaris.

Het behandelend notariskantoor zal van de ingeleverde biedingsformulieren aansluitend een proces-verbaal opmaken; vanaf de ondertekening van dit proces-verbaal door de notaris geldt voor verkoper een voorbehoud van gunning tot uiterlijk donderdag 13 juni a.s.

BETALING EN AANVAARDING:
Uiterlijk 15 juli 2024 of zoveel eerder of later partijen nader overeenkomen.

De volgende stukken zullen worden opgenomen in de koopovereenkomst en zijn door bieder in te zien via de exclusieve website van de makelaar, (bos-hemmelweg.nl)
– Kadastraal uittreksel met kadastrale kaart
– Aankomsttitel.
– Bestemmingsplankaart + legenda
– Resultaten bodemonderzoek
– Brochure
– Concept-koopovereenkomst.

Wij hebben maximale aandacht besteed aan de samenstelling van deze informatie.
Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien deze informatie onvolledig is, onjuistheden bevat of anderszins en aanvaarden we eveneens geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.
Alle vermelde maten en oppervlaktes zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke situatie.
Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.

×